Granskning av “Min hund är egentligen snäll”

Information kopplat till den senaste tidens medierapportering om forskning som sägs visa att hundraser av kamphundstyp är överrepresenterade vid angrepp på människa och andra hundar

Som flera av er säkerligen uppmärksammat så har det den senaste tiden i ett flertal media rapporterats om forskning bedriven vid Linnéuniversitetet som sägs visa att raser av kamphundstyp är överrepresenterade vid angrepp på människor och andra hundar. Undersökningen har inte genomgått någon vetenskaplig granskning utan publicerats i en självutgiven bok. Vi har tillsammans med rasklubbarna för American Staffordshire Terrier, American Bulldog och American Bully, gått igenom den forskning som ligger till grund för rapporteringen. Se dokumentet ”Granskning av min hund är egentligen snäll”. Vi konstaterar att undersökningen, och det sätt den presenteras på, innehåller stora vetenskapliga brister. Vid presentation av resultaten bortses helt från de stora osäkerheter i rasidentitet som materialet förefaller vara behäftat med. Vidare finns det begränsningar i den metodik som tillämpats. Sammantaget innebär dessa brister att det utifrån materialet inte går att dra slutsatser om specifika raser, varken när det gäller det begränsade antal fall som studerats eller på generell nivå. Vi har tillsammans påtalat dessa brister för Linnéuniversitetet.

Vi har vidare påtalat det olämpliga i att använda denna undersökning, samt ytterligare en självutgiven och ytterst vinklad bok ”Misunderstood nannydogs, a critical and objective analysis of the facts and myths concerning Pit Bulls” som obligatorisk kurslitteratur på kurser i djurskydd som riktar sig till bland annat djurskyddsinspektörer, poliser och åklagare. Vi inväntar nu respons från Linnéuniversitetet avseende hur de ser på situationen. Det finns vidare en text ”Pitbullterrier som djurskyddsproblem”, vilken baseras på den aktuella undersökningen, som är publicerad av den juridiska informationstjänsten JP Infonet, Vi har därför även uppmärksammat JP Infonet på de stora brister vi ser.

Styrelsen för Internationella APBT-federationen Sverige:
Helen Haxner
etolog Irene Westerholm
Anna Arvidsson
Johanna Johansson

Etiketter: faktafel om kamphundar

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: