BETALNINGSALTERNATIV

Kortbetalning:
 Vi accepterar VISA och Mastercard. Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson. 
Betalningen sker över en säker anslutning. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade.

Betalning via Internetbank: Vi accepterar betalningar via internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson. 

PaysonFaktura: Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt: Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning: Vid betalning med Payson kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556158–7634.
________________________________________

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKONSUMENTER 


För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. 

Åldersgräns för beställningar: Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss.

Priser: Priserna på våra varor anges i svenska kronor. 

Kund-/personuppgifter: För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-mailadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om eventuellt uppskjuten kursstart etc.
De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part. 

Force Majeur: Händelse utanför Hundläroverkets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Hundläroverket befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 

Försening: Hundläroverket har rätt att ställa in kurs eller evenemang vid för få anmälda deltagare. Ställs kursen in har du rätt att återfå hälften av betald kursavgift, andra hälften avser digitalt kursmaterial. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och återfå halva kursavgiften, andra hälften avser digitalt material. Detsamma gäller om tiderna för lektionerna ändras. Skulle kursens instruktör drabbas av sjukdom kan vikarie komma att anlitas, alternativt skjuts lektioner upp och ny lektionstid erbjuds.

Reklamation av kurs: Du har rätt att reklamera kurs innan kursens andra lektionstimme och återfår då hälften av erlagd kursavgift. Andra hälften avser digitalt material du redan tagit del av.

Avbokning: Avbokning av kursplats/privat-träningstid senare än två (2) veckor före kursstart debiteras med hela kurs/lektionsavgiften. Vid annat än tillfällig sjukdom betalas hela avgiften tillbaka (vid påbörjad kurs kvarvarande del av kursavgiften) vid uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.

Kursregler: För att få delta under kurs/träning ska din hund vara fri från smittsamma sjukdomar och vaccinerad (parvo, HCC samt valpsjuka).
Ingen kroppskontakt mellan hundar tillåts under kurstid (valpkurs undantaget). Detta för att förhindra skador samt skapa en lugn kursmiljö för dig och din hund.
Strikt ansvar råder. Du har som hundägare alltid strikt ansvar och så även under kurstid/träningstid. Hundläroverket tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada. Du ombeds att se över din hem- samt hundförsäkring innan kursstart/privatträning.

FÖRETAGSINFORMATION
Adress:

Hundläroverket AB
Stenbacken, Sotholmens byväg 12, 137 91 Västerhaninge
Kontouppgifter:
Bankgiro: 5713-8943
Org.nr: 559014-9786 
Momsreg.nr:
 SE559014978601
Kontakt:
Telefon 070 460 67 40
E-post info@hundlaroverket.se

ÖVRIGT
Hundläroverket förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. 

COOKIES
Hundläroverket använder cookies.

%d